Hoivapalvelu Piritta

Luotettavaa ja yksilöllistä hoitoa 

Luotettavaa ja yksilöllistä hoitoa

Hoivapalvelu Piritta tarjoaa ammattitaitoista apua väliaikaiseen kuin jatkuvaankin avuntarpeeseen. Kotona asuminen merkitsee tunnetta turvallisuudesta, vapaudesta sekä elämän hallinnasta ja arvokkuudesta. Koti on monelle paras ja rakkain paikka asua. Hoivapalvelu Pirittan palvelut tukevat kotona asumista. Teen yhteistyötä omaisten kanssa, jotta paras mahdollinen kotihoito toteutuu.

Hoivapalvelu Piritta tarjoaa parasta mahdollista palvelua vanhuksille, vammaisille, sairaille ja lapsiperheille sekä kaikille, jotka tuntevat tarvitsevansa apua. Sama tuttu hoitaja saapuu paikalle, kun apua tarvitaan.

Palvelutarjoama on mahdollisimman monipuolinen ja kokonaisvaltainen lääkejaosta ruoan laittoon, ulkoilutusapua tai saattoapu lääkäri käynnillä. Palvelut räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

Hyvä vanhuus muodostuu fyysisestä aktiivisuudesta, hyvistä ruokailutottumuksista, elämän merkityksellisyydestä ja sosiaalisesta yhteisöllisyydestä ja tuesta. Tutkimukset osoittavat selvästi, että sosiaaliset suhteet edistävät terveyttä enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Yksinäisyyttä voidaan vähentää ryhmätoiminnalla tai tehdään yhdessä jotain kiinnostavaa. Usein kyse on hyvinkin pienistä asioista, ulkoilusta tai juttelemisesta ja siitä, että tulee huomatuksi ja kuulluksi. 

 

Monipuoliset palvelut kotiin kaikenikäisille

Hoivapalvelu Piritta tarjoaa monipuolisia palveluja kotiin Savonlinnan ja sen lähikuntien alueella. Autamme kun omaishoitaja tarvitsee hetken hengähdystä tai apua omaisen hoivassa. Voit pyytää myös monipuolista asiointiapua itselle tai omaiselle: kaupassa käynti, sekä apuna esim. lääkäri- pankki- ja virastokäynneillä. Tarjoamme myös siivouspalvelua sekä talonmiespalvelua.


Hoivapalvelun ja kotiavun perustehtävänä on parantaa ikääntyvien, lapsiperheiden tai muuten huolenpitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. 

Autamme asiakkaitamme pärjäämään arjessa ja elämään omanlaistaan elämää.

"Laadukasta ja yksilöllistä hoitoa" 

"Aidosti aikaa auttaa sinua ja perhettäsi toiveiden ja tarpeiden mukaisesti"